Firme.ro - firme, afaceri, parteneri, clienti  
Angajamentul nostru
Catalog firme
Noua clasificare CAEN
Infiintarea unei firme
Infiintare ONG
Aici gasesti un ghid detaliat pentru infiintarea unei firme.
Informatiile sunt structurate pe etape, de la realizarea dosarului de infiintare pana la inceperea activitatii firmei.
Cauta firma:  

Esti aici: Catalog firme - inceputGhid - Infiintarea unei firmeGhid - Infiintarea unei societati comercialeSocietatea cu raspundere limitata - S.R.L. - pagina 2

Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.)

pagina 2

Societatea cu Raspundere Limitata (S.R.L.) - pagina 1
1) Asociatii unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
2) Actul de infiintare
3) Denumirea sau firma
4) Emblema
5) Sediul social
Societatea cu Raspundere Limitata (S.R.L.) - pagina 2
6) Obiectul de activitate
7) Capitalul social
8) Aportul asociatilor
9) Conducerea
10) Controlul
11) Participarea asociatilor la beneficii si la pierderi
Societatea cu Raspundere Limitata (S.R.L.) - pagina 3
12) Continutul actului constitutiv
13) Modificarea actului constitutiv
14) Excluderea si retragerea asociatilor
15) Fuziunea si divizarea
16) Dizolvarea
17) Lichidarea
Legislatie utila


6) Obiectul de activitate al unei S.R.L.
In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit.
Aceasta poate fi de:
- productie;
- comercializare;
- prestari de servicii;
- tranzactii;
- intermedieri etc.
Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN), aprobat prin H. G. 656/1997.
Obiectul de activitate trebuie sa fie posibil, sa fie licit si moral.

7) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.

Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata si de asemenea, o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
Aporturile in natura insa, trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura nu sunt admise la societatile cu raspundere limitata. De asemenea, prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.

8) Aportul asociatilor unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
In cazul S.R.L.-ului, aportul asociatilor poate fi atat in numerar (obligatoriu) cat si in natura (optional). Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social.

In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale. Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale. In cazul in care aportul este in valuta, acesta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii. Aporturile asociatilor straini se inregistreaza atat in lei cat si in EURO sau dolari SUA.

La S.R.L.-ul cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate.

9) Conducerea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
In cazul in care exista mai multi asociati, conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie. Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:
-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;
-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv.

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara. Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv

In cazul unui S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

10) Controlul unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori care au fost alesi in prealabil de adunarea generala a asociatilor. Numirea cenzorilor nu este obligatorie decat daca numarul asociatilor este mai mare de 15. In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori. Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.R.L. sunt aceleasi care se aplica si in cazul cenzorilor din cadrul S.A. - urilor.

11) Participarea asociatilor la beneficii si la pierderi
Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. Cota parte din acest beneficiu repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. Acestea se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Este de retinut faptul ca dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.

Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.
Panourile Solare IstGrun ? O cale mai inteligenta si o sursa inepuizabila de energie verde !
 
Esti aici: Catalog firme - inceputGhid - Infiintarea unei firmeGhid - Infiintarea unei societati comercialeSocietatea cu raspundere limitata - S.R.L. - pagina 2
Firme.ro - firme, afaceri, parteneri, clienti

  
www.firme.ro © Arhipelago Interactive SRL 2007-2016
Continutul www.firme.ro poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii si Conditiile de Utilizare
Firme.ro - un proiect sustinut de A.P.E.C.

Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt administrate de un operator autorizat
inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 7381.