LUHA VASILE BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL & BIROU DE MEDIATOR

Notariat   Alba Iulia   13 vizualizări Referinţă: 1234

Locatie: Alba Iulia


Biroul notarial Luha Vasile vă oferă o gamă întreagă de servicii prevăzute de lege, de înaltă calitate datorită profesionalismului, a promptitudinii şi a confidenţialităţii care ne recomandă.

Scopul nostru este de a vă acorda consultanţă juridică precum şi întreaga disponibilitate în rezolvarea problemelor juridice pe care le întimpinaţi. Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor, scutindu-vă de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea legii şi care nu-ţi poate produce efectele dorite de părţi.Actul autentificat de notarul public lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor.

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială."

(extras din Legea nr.36/1995)

Biroul Individual Notarial Luha Vasile şi Biroul de Mediator Luha Vasile îşi desfăşoară activitate în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 17, ap.1, judetul Alba (vis-à-vis de Biblioteca Judeteana Alba în oraşul de jos, vis-a-vis de Biblioteca Judeteana Alba, in spatele Tribunalului Alba, Judecatoriei Alba Iulia, Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in apropiere de Adminstraţia Finanţelor Publice Municipale Alba Iulia, Prefectura Judeţului Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, Parchetul de pe Langa Curtea de Apel Alba Iulia, DIICOT Alba Iulia, Hotelul Transilvania, Hotelul Parc si Direcţia de Venituri a Primariei Alba Iulia)

Activitatea notariala:Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si activitatii notariale, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca notarii publici pot indeplinii urmatoarele acte si proceduri notariale:

- redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

- autentificarea inscrisurilor;

- procedura succesorala notariala;

- certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

- legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

- darea de data certa inscrisurilor;

- primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;

- actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

- legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

- efectuarea si legalizarea traducerilor;

- eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;

- activitati fiduciare, in conditiile legii;

- numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

- inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

- certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;

- procedura divortului, in conditiile legii;

- lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;

- orice alte operatiuni prevazute de lege.

Alte detalii

Adresa
Str. Trandafirilor, nr.17, ap.1