STIBINA

Constructii   Trebes   11 vizualizări Referinţă: 814

Locatie: Trebes


Aria de activitate:

Constructii civile si industriale

Lucrari noi de orice complexitate si contracte la cheie.

Recompartimentari, consolidari, reconditionari, modernizari si toate utilitatile necesare (electrice, sanitare, canalizare, termice, ventilatie si climatizare)

Finisaje interioare si exterioare

Consiliere

Antrepriza generala si subantrepriza

S.C. STIBINA S.R.L. are ca scop obtinerea de rezultate calitative la nivelul asteptarilor clientilor, conform cerintelor si necesitatilor, standardelor si normelor in vigoare, specifice activitatilor pe care le desfasoara.

Sisternul de management integrat calitate/ mediu/ OHSAS propriu adoptat de societatea noastra este creat in concordanta cu celelalte politici ale firmei si raspunde la cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SREN ISO 14001:2005 si al referential ului OHSAS 18001:2008.

Perfectionarea permanenta a sistemului de management integrat are ca obiectiv principal satisfactia deplina a clientilor si respectarea legislatiei in vigoare privind constructiie, asigurarea conditiilor mediului inconjurator, de promovare a tehnicii noi si a materialelor noi in constructii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si asigurarea tuturor conditiilor pentru eliminarea si prevenirea riscurilor de accidentare si inbolnavire profesionala.

Conducerea S.C. STIBINA S.R.L. se angajeaza sa integreze protectia mediului in strategia generala a societatii, sa previna efectele daunatoare ale activitatilor sale asupra mediului si sa fie permanent deschisa dialogului cu clientii, furnizorii, riveranii si autoritatile, in spiritul claritatii si respectului mutual in problemele de mediu.

OBIECTIVELE NOASTRE SUNT

conformarea cu legislatia si reglementarile de mediu si de securitate si sanatate in munca in vigoare;

constientizarea intregului personal privind influentele activitatilor asupra calitatii produselor/serviciilor, a mediului inconjurator si a sanatatii si securitatii ocupationale;

prevenirea poluarii si imbunatatirea performantelor de mediu;

utilizarea rationala si responsabila a resurselor naturale;

alocarea de resurse pentru minimizarea impactului negativ de mediu la aspecte de mediu cum ar fi deseurile, zgomotul, emisiile;

alocarea de resurse pentru diminuarea nivelului global de risc si cresterca nivelului de securitate si sanatate in munca.

Conducertea S.C. STIBINA S.R.L. urmareste :

Respectarea obligatiilor si termenelor contractuale conform cerintelor clientilor stipulate in contract.

Utilizarea unui sistem de control, verificari si incercari pentru produsele/materialele puse in opera si pentru lucrarile executate (conform prevederilor Legii 10/1995).

Respectarea legislatiei in vigoare, a tuturor reglementarilor in constructii, normelor si normativelor tehnice aplicabile si proiectelor tehnice de executie.

Aprovizionarea produselor / elementelor necesare desfasurarii activitatilor de la diversi fumizori cu sistemele de management al calitatii compatibile cu cel adoptat de firma noastra.

Asigurarea dotarii tehnico materiale si de personal, cu respectarea cerintelor cuprinse in documentele sistemuiui de management integrat calitate /mediu.

Aplicarea actiunilor preventive in vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a eventualelor neconformitati.

Depistarea la timp a deficientelor si aplicarea imediata a actiunilor corective, eliminand cauzele care determina aparipa lor.

Elaborarea documentelor si stemului de management integrat calitate/mediu aplicabile in activitatile societatii si modificarea continutului lor, cand conditiile organizatorice, tehnice sau legale o impun.

Asigurarea la timp a conditiilor de obtinere a autorizatiilor si a avizelor necesare pentru executia lucrarilor contractate.

Colaborarea permanenta cu partenerii contractuali in scopul realizarii cerintelor de calitate impuse si a satisfacerii acestora.

Asigurarea mentinerii caracteristicilor sistemului de management integrat (prin audituri interne si analizele efectuate de conducerea de varf) si utilizarea auditului extern pentru evaluarea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat adoptat.

Alte detalii

Nume Comercial
S.C. STIBINA S.R.L.
Adresa
Trebes-Margineni, Nr. 936