Birou Individual Notarial Zaharia Adrian

Notariat   Galati   27 vizualizări Referinţă: 906

Locatie: Galati


Vă stăm la dispoziţie pentru încheierea următoarelor contracte, enumerarea nefiind limitativă:

Contracte de vânzare-cumpărare

Antecontracte de vânzare cumpărare

Contracte de donaţie

Contracte de ipotecă

Contracte de schimb

Contracte de închiriere

Alipiri/dezlipiri

Contracte de comodat (inclusiv comodat pentru autoturisme)

Contracte de constituire a unor drepturi reale ( uzufruct, abitaţie etc.)

Cesiune de creanţe

Contracte de împrumut cu sau fără constituirea unor garanţii

Moştenirea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice în fiinţă (art. 953 Cod civil), moştenirea unei persoane deschizându-se în momentul decesului acesteia.

Notarul public este abilitat potrivit legii să constate desfacerea căsătoriei prin acord a soţilor şi să le elibereze certificatul de divorţ, indiferent dacă au sau nu copii minori născuţi din căsătorie, din afara acesteia sau adoptaţi.

Alte detalii

Adresa
strada Brăilei nr. 29, Bloc P4, apartament 4, parter